Autorzy pytań: Beata Fiszer, Małgorzata Hajduk
Materiały dodatkowe:
Beata Fiszer, Małgorzata Hajduk - zadania;
Maria Chojnicka - skład
Sławomir Kilian - rysunki
Redakcja: Jacek Foromański, Hanna Negowska

Koncepcja programu: Jacek Foromański
Projekt graficzny, rysunki: Grażyna Rigall
Animacje: Bang bang design
Programowanie: Mirosława Krzyżanowska, Bartosz Krzyżanowski
Konsultacja informatyczna: Mikołaj Gładysz, Jan Mysior, Rafał Drezner

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2008

Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413